DỊch tiếng

Bane

Nhà tôi

Thứ Ba, 12 tháng 2, 2013

FLASH KHUNG (Phần 1)

Link file flash: http://img80.imageshack.us/img80/8928/7311.swf
width="460" height="600"Link file flash: http://img259.imageshack.us/img259/8828/yuan071701y.swf
width="600" height="660"Link file flash: http://img204.imageshack.us/img204/3856/72922.swf
width="550" height="700"Link file flash: http://img401.imageshack.us/img401/759/7142.swf
width="460" height="600"Link file flash: http://img398.imageshack.us/img398/2558/64387200.swf
width="460" height="350"Link file flash: http://img161.imageshack.us/img161/2830/741.swf
width="460" height="350"Link file flash: http://img29.imageshack.us/img29/4279/89111.swf
width="450" height="700"Link file flash: http://img44.imageshack.us/img44/3383/fine1j.swf
width="461" height="601"
 Gianghuong

Gianghuong
Link file flash: http://img91.imageshack.us/img91/4373/fine4x.swf
width="586" height="760"

Gianghuong

code đây :

<br style="background-color: #051420; color: white; font-family: Halvetica, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20.796875px;" />
<br style="background-color: #051420; color: white; font-family: Halvetica, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20.796875px;" />
<br style="background-color: #051420; color: white; font-family: Halvetica, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20.796875px;" />
<br style="background-color: #051420; color: white; font-family: Halvetica, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20.796875px;" />
<br style="background-color: #051420; color: white; font-family: Halvetica, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20.796875px;" />
<br style="background-color: #051420; color: white; font-family: Halvetica, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20.796875px;" />
<br style="background-color: #051420; color: white; font-family: Halvetica, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20.796875px;" />
<br style="background-color: #051420; color: white; font-family: Halvetica, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20.796875px;" />
<br style="background-color: #051420; color: white; font-family: Halvetica, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20.796875px;" />
<center style="background-color: #051420; color: white; font-family: Halvetica, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20.796875px;">
<embed bgcolor="#000000" height="760" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src=" http://img44.imageshack.us/img44/3383/fine1j.swf
?go=Nội dung viết vào đây" type="application/x-shockwave-flash" width="586"></embed></center>
Gianghuong<br />

1 nhận xét:

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]
---------------------------------------
Nếu chèn nhạc và video xin vui lòng bỏ chế độ : auto play !
Nếu chèn ảnh: Nháy chuột phải vào ảnh định chèn chọn: sao chép URL ảnh, sau đó bôi đen hai chữ: (link hình), dán vào, nháy chuột trái vào : xuất bản là OK ! Các bạn hãy làm thử, chúc thành công ! Xin cảm ơn !