DỊch tiếng

Bane

Nhà tôi

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

FLASH ĐẸP CHO BLOG (Phần 3) dunghennessy


FLASH ĐẸP CHO BLOG (Phần 3)

Dưới đây là một số files flash đẹp để bạn có thể trang trí cho Blog mình thêm đẹp, ứng với mỗi files flash là mã code phía dưới, bạn chỉ cần copy và thêm tiện ích HTML/Javacrip rồi dán vào nơi mà bạn muốn. (Bạn có thể thay đổi kích thước ở mục height: chiều cao và width: chiều rộng để cho thích hợp với blog của mình).
Vì files flash nhiều sẽ làm cho Blog load chậm, do đó mỗi bài tôi chỉ giới thiệu 10 files (chia thành nhiều bài), mong các bạn thông cảm.

Mẫu 1:


<embed bgcolor="#FFFFFF" height="300" width="500" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://img88.imageshack.us/img88/6885/writingnv6.swf" type="application/x-shockwave-flash" ><br /> </embed><br />  
Mẫu 2:


<embed bgcolor="#FFFFFF" height="300" width="500" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://img234.imageshack.us/img234/5846/601vt7.swf" type="application/x-shockwave-flash" ><br /> </embed><br /> 

Mẫu 3:
<embed bgcolor="#FFFFFF" height="300" width="500" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://img234.imageshack.us/img234/6286/731zz7.swf" type="application/x-shockwave-flash" ><br /> </embed><br />   
 

FLASH ĐẸP CHO BLOG (Phần 3)

Dưới đây là một số files flash đẹp để bạn có thể trang trí cho Blog mình thêm đẹp, ứng với mỗi files flash là mã code phía dưới, bạn chỉ cần copy và thêm tiện íchHTML/Javacrip rồi dán vào nơi mà bạn muốn. (Bạn có thể thay đổi kích thước ở mục height: chiều cao và width: chiều rộng để cho thích hợp với blog của mình).
Vì files flash nhiều sẽ làm cho Blog load chậm, do đó mỗi bài tôi chỉ giới thiệu 10 files (chia thành nhiều bài), mong các bạn thông cảm.

Mẫu 1:

Mẫu 2:Mẫu 3:
Mẫu 4:


Mẫu 5:

Mẫu 6:


Mẫu 7:


Mẫu 8:

Mẫu 9:

Mẫu 10:


Read more: FLASH ĐẸP CHO BLOG (Phần 3) | dunghennessy 
Under Creative Commons License: Attribution Share AlikeFLASH ĐẸP CHO BLOG (Phần 4) Blog Dunghennessy


FLASH ĐẸP CHO BLOG (Phần 4)

Dưới đây là một số files flash đẹp để bạn có thể trang trí cho Blog mình thêm đẹp, ứng với mỗi files flash là mã code phía dưới, bạn chỉ cần copy và thêm tiện ích HTML/Javacrip rồi dán vào nơi mà bạn muốn. (Bạn có thể thay đổi kích thước ở mục height: chiều cao và width: chiều rộng để cho thích hợp với blog của mình).
Vì files flash nhiều sẽ làm cho Blog load chậm, do đó mỗi bài tôi chỉ giới thiệu 10 files (chia thành nhiều bài), mong các bạn thông cảm.

Mẫu 1:
code
<embed bgcolor="#FFFFFF" height="300" width="500" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://godud0909.com.ne.kr/swf/T281.swf" type="application/x-shockwave-flash" ><br /> </embed><br />  
Mẫu 2:


Code

<embed bgcolor="#FFFFFF" height="300" width="500" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://godud0909.com.ne.kr/swf/T281.swf" type="application/x-shockwave-flash" ><br /> </embed><br />  

Mẫu 3:Code

<embed bgcolor="#FFFFFF" height="300" width="500" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://godud0909.com.ne.kr/swf/T266.swf" type="application/x-shockwave-flash" ><br /> </embed><br /> 

Under Creative Commons License: Attribution Share 
Mẫu 4:


Code
<embed bgcolor="#FFFFFF" height="300" width="500" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://godud0909.com.ne.kr/swf/T271.swf" type="application/x-shockwave-flash" ><br /> </embed><br /> 
Alike
 Mẫu 5:


 <embed bgcolor="#FFFFFF" height="300" width="500" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://godud0909.com.ne.kr/swf/T287.swf" type="application/x-shockwave-flash" ><br /> </embed><br />
Mẫu 6: <embed bgcolor="#FFFFFF" height="300" width="500" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://godud0909.com.ne.kr/swf/T322.swf" type="application/x-shockwave-flash" ><br /> </embed>

Mẫu 7:


Code
<embed bgcolor="#FFFFFF" height="300" width="500" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://godud0909.com.ne.kr/swf/T234.swf" type="application/x-shockwave-flash" ><br /> </embed><br />

Mẫu 8:


 <embed bgcolor="#FFFFFF" height="300" width="500" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://godud0909.com.ne.kr/swf/T233.swf" type="application/x-shockwave-flash" ><br /> </embed><br />
Mẫu 9:


<embed bgcolor="#FFFFFF" height="300" width="500" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://godud0909.com.ne.kr/swf/T139.swf" type="application/x-shockwave-flash" ><br /> </embed><br />

Mẫu 10:<embed bgcolor="#FFFFFF" height="300" width="500" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://godud0909.com.ne.kr/swf/T223.swf" type="application/x-shockwave-flash" ><br /> </embed><br /> 

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

Chia Sẻ Một Số Khung Flash Xinh Viết Entry Cho Mùa Giáng Sinh(5)

chia sẻ tiếp cho một số bạn new blogger một số khung chứa Flash cực xinh .
Đặc biệt Flash này dùng cho Mùa GIÁNG SINH nè -đó là nhũng cái flash với tuyết rơi fủ kín muôn nơi, ông già Noel đang vác nhũng bao bố quà rải xuông trần gian .....Nào cùng ngắm tuyết rơi trong Entry của bạn để thấy cái lạnh giá..... -Nhưng bạn sẽ lại thấy ấm nồng khi được ai đó nắm tay đi trong Mùa lễ Hội này đung hok ?Flash này mình sưu tầm từ Blog Hồng Kông.
Đặc biệt hok cần qua code trung gian vì Flash đã up vào PTB Pro rồi-Thấy đẹp wá mang về đây " lưu trữ" cho mọi người dùng dần nhé

Code nè

 
Nội dung viết
 
Code nè 

<div align="center"><BR>
<table style="width: 35px; height: 25px;" id="table55" align="center" width="35" height="25">
<tbody><tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;"><center>
<center><center>
<span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
<table style="width: 15px; height: 23px;" id="table56" align="center" border="6" cellpadding="0" cellspacing="0" width="15" height="23">
<tbody><tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;" background="http://rubi04.com.ne.kr/bord600.jpg">
<font size="4" face="times"><strong>
<table style="width: 157px; height: 176px;" id="table57" background="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/-wlsl0103_rose7red-3.gif" bgcolor="#000000" cellpadding="10" cellspacing="10">
<tbody><tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
<table style="width: 126px; height: 119px;" id="table58" bgcolor="#000000" border="1" cellpadding="0" cellspacing="3">
<tbody><tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
<div class="msgcontent">
<p align="center">
<span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
<font size="4" face="times">
<strong>
<embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/201012188.swf" wmode="transparent" allowscriptaccess="never" width="500" height="471"></strong></font></span></p>
<div align="center">
 </div>
<div align="center">
<font color="#ffffff" size="4">
Nội dung viết</font></div>
<div align="center">
 
<img style="width: 300px; height: 234px; visibility: visible;" id="fullSizedImage0" class="media" alt="" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/wu-3/4iUBa.gif?t=1292676808" galleryimg="no"></div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody></table>
</td>
</tr>
</tbody></table>
</strong></font></td>
</tr>
</tbody></table>
</span></center></center></center></td>
</tr>
</tbody></table>
</div><BR>
_____________________________________
_______________________________Code nè

 
Nội dung viết ở đây
 
__________________________Code nè 

<div align="center"><BR>
<table style="width: 35px; height: 25px;" id="table43" bgcolor="#008000" cellspacing="5" width="35" height="25">
<tbody><tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
<center><center><center>
<span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
<table style="width: 15px; height: 23px;" id="table44" align="center" border="6" cellpadding="0" cellspacing="0" width="15" height="23">
<tbody><tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;" background="http://rubi04.com.ne.kr/bord600.jpg">
<font size="4" face="times"><strong>
<table style="width: 157px; height: 176px;" id="table45" bgcolor="#ff0000" cellpadding="10" cellspacing="6">
<tbody><tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
<table style="width: 126px; height: 119px;" id="table46" background="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/pink_kabe1.jpg" bgcolor="#000000" border="1" cellpadding="0" cellspacing="3">
<tbody><tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
<div class="msgcontent">
<p align="center">
<span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
<font size="4" face="times">
<strong>
<embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/201012187.swf" wmode="transparent" allowscriptaccess="never" width="500" height="503"></strong></font></span></p>
<div align="center">
 </div>
<div align="center">
<font color="#ff0000" size="4">
Nội dung viết ở đây</font></div>
<div align="center">
 <img src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/wu-3/Th8RV.gif"></div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody></table>
</td>
</tr>
</tbody></table>
</strong></font></td>
</tr>
</tbody></table>
</span></center></center></center></td>
</tr>
</tbody></table>
</div>
<p></p>
_____________________________________
___________ ______Code nè


 
Nội dung viết Entry ở đây
Code nè


<div align="center"><BR>
<table style="width: 35px; height: 25px;" id="table51" align="center" background="http://img181.imageshack.us/img181/2497/dream0908292.jpg" width="35" height="25">
<tbody><tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
<center><center><center>
<span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
<table style="width: 15px; height: 23px;" id="table52" align="center" border="6" cellpadding="0" cellspacing="0" width="15" height="23">
<tbody><tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;" background="http://rubi04.com.ne.kr/bord600.jpg">
<font size="4" face="times">
<strong>
<table style="width: 157px; height: 176px;" id="table53" bgcolor="#cc99ff" cellpadding="10">
<tbody><tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
<table style="width: 126px; height: 119px;" id="table54" bgcolor="#ffffff" border="1" cellpadding="0" cellspacing="3">
<tbody><tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
<div class="msgcontent">
<span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
<font size="4" face="times">
<strong>
<embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/201012182.swf" wmode="transparent" allowscriptaccess="never" width="500" height="475"></strong></font></span><div align="center">
 </div>
<div align="center">
<font color="#ff0000" size="4">
Nội dung viết Entry ở đây</font></div>
<div align="center">
<img style="width: 300px; height: 213px;" id="fullSizedImage" class="media" alt="" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/wu-3/0n3YM.gif?t=1292676808" galleryimg="no" align="left"></div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody></table>
</td>
</tr>
</tbody></table>
</strong></font></td>
</tr>
</tbody></table>
</span></center></center></center></td>
</tr>
</tbody></table>
<p> </p></div><BR>Code nè :

 
Nội dung viết Entry ở đây
 
________________________________________Code nè :

<div align="center">
<br>
<table style="width: 35px; height: 25px;" id="table55" align="center" width="35" height="25">
<tbody><tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;"><center>
<center><center>
<span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
<table style="width: 15px; height: 23px;" id="table56" align="center" border="6" cellpadding="0" cellspacing="0" width="15" height="23">
<tbody><tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;" background="http://rubi04.com.ne.kr/bord600.jpg">
<font size="4" face="times"><strong>
<table style="width: 157px; height: 176px;" id="table57" bgcolor="#000000" cellpadding="10" cellspacing="6">
<tbody><tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
<table style="width: 126px; height: 119px;" id="table58" background="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/-wlsl0103_rose7red-3.gif" bgcolor="#000000" border="1" cellpadding="0" cellspacing="3">
<tbody><tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
<div class="msgcontent">
<p align="center">
<span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
<font size="4" face="times">
<strong>
<embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/201012144.swf" wmode="transparent" allowscriptaccess="never" width="500" height="483"></strong></font></span></p>
<div align="center">
 </div>
<div align="center">
<font color="#ffffff" size="4">
Nội dung viết Entry ở đây</font></div>
<div align="center">
 <span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
<font size="4" face="times">
<strong>
<embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/202012143.swf" wmode="transparent" allowscriptaccess="never" width="433" height="170"></strong></font></span></div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody></table>
</td>
</tr>
</tbody></table>
</strong></font></td>
</tr>
</tbody></table>
</span></center></center></center></td>
</tr>
</tbody></table>
</div>
_______________________________________________
_______ Code nè :

 
Nội dung viết Entry
 
Code nè :

<div align="center"><BR>
<table style="width: 35px; height: 25px;" id="table43" align="center" background="http://img181.imageshack.us/img181/2497/dream0908292.jpg" width="35" height="25">
<tbody><tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;"><center>
<center><center>
<span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
<table style="width: 15px; height: 23px;" id="table44" align="center" border="6" cellpadding="0" cellspacing="0" width="15" height="23">
<tbody><tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;" background="http://rubi04.com.ne.kr/bord600.jpg">
<font size="4" face="times"><strong>
<table style="width: 157px; height: 176px;" id="table45" bgcolor="#cc0000" cellpadding="10" cellspacing="6">
<tbody><tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
<table style="width: 126px; height: 119px;" id="table46" bgcolor="#000000" border="1" cellpadding="0" cellspacing="3">
<tbody><tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
<div class="msgcontent">
<p align="center">
<span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
<font size="4" face="times">
<strong>
<embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/201012145.swf" wmode="transparent" allowscriptaccess="never" width="500" height="350"></strong></font></span></p>
<div align="center">
 </div>
<div align="center">
<font color="#990000" size="4">
Nội dung viết Entry</font></div>
<div align="center">
  <img style="width: 331px; height: 181px;" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/wu-3/LqqSa.gif?t=1292592958" border="0"></div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody></table>
</td>
</tr>
</tbody></table>
</strong></font></td>
</tr>
</tbody></table>
</span></center></center></center></td>
</tr>
</tbody></table>
<p></p></div><BR>
_____________________
_____________________Code nè

 
Nội dung viết Entry ở dây
 
Code nè


<div align="center"><BR>
<table style="width: 35px; height: 25px;" id="table51" align="center" background="http://img181.imageshack.us/img181/2497/dream0908292.jpg" width="35" height="25">
<tbody><tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
<center><center><center>
<span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
<table style="width: 15px; height: 23px;" id="table52" align="center" border="6" cellpadding="0" cellspacing="0" width="15" height="23">
<tbody><tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;" background="http://rubi04.com.ne.kr/bord600.jpg">
<font size="4" face="times">
<strong>
<table style="width: 157px; height: 176px;" id="table53" bgcolor="#000000" cellpadding="10">
<tbody><tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
<table style="width: 126px; height: 119px;" id="table54" background="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/-wlsl0103_rose7red-3.gif" bgcolor="#000000" border="1" cellpadding="0" cellspacing="3">
<tbody><tr>
<td style="color: rgb(174, 24, 112); font-weight: bold;">
<div class="msgcontent">
<p align="center">
<span style="letter-spacing: 0px; font-size: 10pt;">
<font size="4" face="times">
<strong>
<embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/201012142.swf" wmode="transparent" allowscriptaccess="never" width="500" height="383"></strong></font></span></p>
<div align="center">
 </div>
<div align="center">
<font color="#990000" size="4">
Nội dung viết Entry ở dây</font></div>
</div>
<div align="center">
  <img style="width: 331px; height: 181px;" src="http://i537.photobucket.com/albums/ff336/dachih/2wu-2/wu-3/UMkYJ.gif?t=1292592770" border="0">
</div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody></table>
</td>
</tr>
</tbody></table>
</strong></font></td>
</tr>
</tbody></table>
</span></center></center></center></td>
</tr>
</tbody></table>
</p></div><BR>