DỊch tiếng

Bane

Nhà tôi

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

Share Kho Flash Tuyệt Đẹp Nè !!!


Rất nhiều Flash đẹp cho bạn lựa chọn nè -Hôm nay lướt web thấy nhiều mẫu Flast  Win mang về để dùng dần và post lên  chia sẻ với mọi người nà-Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhá  


KHO FLASH 1
 1. http://img146.imageshack.us/img146/1372/15409057.swf
 2. http://img527.imageshack.us/img527/6651/31137907.swf
 3. http://img517.imageshack.us/img517/5844/59647690ea2.swf
 4. http://img204.imageshack.us/img204/1069/52787559.swf
 5. http://img29.imageshack.us/img29/8457/718.swf
 6. http://img93.imageshack.us/img93/8679/yuan0719forever.swf
 7. http://img23.imageshack.us/img23/3634/28111997075931em5.swf
 8. http://img23.imageshack.us/img23/5300/28611997076581rp7.swf
 9. http://img23.imageshack.us/img23/1482/28911997077021je1.swf
 10. ...
 11. http://imgfree.21cn.com/free/flash/2.swf
 12. http://imgfree.21cn.com/free/flash/1.swf
 13. http://imgfree.21cn.com/free/flash/3.swf
 14. http://imgfree.21cn.com/free/flash/4.swf
 15. http://imgfree.21cn.com/free/flash/5.swf
 16. http://imgfree.21cn.com/free/flash/6.swf
 17. http://imgfree.21cn.com/free/flash/7.swf
 18. http://imgfree.21cn.com/free/flash/8.swf
 19. http://imgfree.21cn.com/free/flash/9.swf
 20. http://imgfree.21cn.com/free/flash/10.swf
 21. http://imgfree.21cn.com/free/flash/11.swf
 22. http://imgfree.21cn.com/free/flash/12.swf
 23. http://imgfree.21cn.com/free/flash/13.swf
 24. http://imgfree.21cn.com/free/flash/14.swf
 25. http://imgfree.21cn.com/free/flash/15.swf
 26. http://imgfree.21cn.com/free/flash/16.swf
 27. http://imgfree.21cn.com/free/flash/17.swf
 28. http://imgfree.21cn.com/free/flash/18.swf
 29. http://imgfree.21cn.com/free/flash/19.swf
 30. http://imgfree.21cn.com/free/flash/20.swf
 31. http://imgfree.21cn.com/free/flash/21.swf
 32. http://imgfree.21cn.com/free/flash/22.swf
 33. http://imgfree.21cn.com/free/flash/23.swf
 34. http://imgfree.21cn.com/free/flash/27.swf
 35. http://imgfree.21cn.com/free/flash/31.swf
 36. http://imgfree.21cn.com/free/flash/33.swf
 37. http://imgfree.21cn.com/free/flash/35.swf
 38. http://imgfree.21cn.com/free/flash/36.swf
 39. http://imgfree.21cn.com/free/flash/37.swf
 40. http://imgfree.21cn.com/free/flash/38.swf
 41. http://imgfree.21cn.com/free/flash/39.swf
 42. http://imgfree.21cn.com/free/flash/41.swf
 43. http://imgfree.21cn.com/free/flash/42.swf
 44. http://imgfree.21cn.com/free/flash/61.swf
 45. http://imgfree.21cn.com/free/flash/62.swf
 46. http://imgfree.21cn.com/free/flash/63.swf
 47. http://imgfree.21cn.com/free/flash/64.swf
 48. http://imgfree.21cn.com/free/flash/65.swf
 49. http://imgfree.21cn.com/free/flash/66.swf
 50. http://imgfree.21cn.com/free/flash/67.swf
 51. http://imgfree.21cn.com/free/flash/68.swf
 52. http://imgfree.21cn.com/free/flash/69.swf
 53. http://imgfree.21cn.com/free/flash/70.swf
 54. http://imgfree.21cn.com/free/flash/73.swf
 55. http://imgfree.21cn.com/free/flash/74.swf
 56. http://imgfree.21cn.com/free/flash/75.swf
 57. http://imgfree.21cn.com/free/flash/76.swf
 58. http://imgfree.21cn.com/free/flash/77.swf
 59. http://imgfree.21cn.com/free/flash/78.swf
 60. http://imgfree.21cn.com/free/flash/79.swf
 61. http://imgfree.21cn.com/free/flash/80.swf
 62. http://imgfree.21cn.com/free/flash/81.swf
 63. http://imgfree.21cn.com/free/flash/82.swf
 64. http://imgfree.21cn.com/free/flash/85.swf
 65. http://imgfree.21cn.com/free/flash/86.swf
 66. http://imgfree.21cn.com/free/flash/87.swf
 67. http://imgfree.21cn.com/free/flash/88.swf
 68. http://imgfree.21cn.com/free/flash/89.swf
 69. http://imgfree.21cn.com/free/flash/90.swf
 70. http://imgfree.21cn.com/free/flash/92.swf
 71. http://imgfree.21cn.com/free/flash/94.swf
 72. http://imgfree.21cn.com/free/flash/95.swf
 73. http://imgfree.21cn.com/free/flash/96.swf
 74. http://imgfree.21cn.com/free/flash/97.swf
 75. http://imgfree.21cn.com/free/flash/98.swf
 76. http://imgfree.21cn.com/free/flash/45.swf
 77. http://imgfree.21cn.com/free/flash/135.swf
 78. http://imgfree.21cn.com/free/flash/130.swf
 79. http://imgfree.21cn.com/free/flash/131.swf
 80. http://imgfree.21cn.com/free/flash/129.swf
 81. http://imgfree.21cn.com/free/flash/59.swf
 82. http://imgfree.21cn.com/free/flash/113.swf
 83. http://imgfree.21cn.com/free/flash/52.swf
 84. http://imgfree.21cn.com/free/flash/54.swf
 85. http://imgfree.21cn.com/free/flash/49.swf
 86. http://imgfree.21cn.com/free/flash/101.swfKho Flash 2

1.swf 2.swf 3.swf 4.swf 5.swf 6.swf 7.swf 8.swf 9.swf 10.swf
11.swf 12.swf 13.swf 14.swf 15.swf 16.swf 17.swf 18.swf 19.swf 20.swf
21.swf 22.swf 23.swf 24.swf 25.swf 26.swf 27.swf 28.swf 29.swf 30.swf
31.swf 32.swf 33.swf 34.swf 35.swf 36.swf 37.swf 38.swf 39.swf 40.swf
41.swf 42.swf 43.swf 44.swf 45.swf 46.swf 47.swf 48.swf 49.swf 50.swf
51.swf 52.swf 53.swf 54.swf 55.swf 56.swf 57.swf 58.swf 59.swf 60.swf
61.swf 62.swf 63.swf 64.swf 65.swf 66.swf 67.swf 68.swf 69.swf 70.swf
71.swf 72.swf 73.swf 74.swf 75.swf 76.swf 77.swf 78.swf 79.swf 80.swf
81.swf 82.swf 83.swf 84.swf 85.swf 86.swf 87.swf 88.swf 89.swf 90.swf
91.swf 92.swf 93.swf 94.swf 95.swf 96.swf 97.swf 98.swf 99.swf 100.swf
101.swf 102.swf 103.swf 104.swf 105.swf 106.swf 107.swf 108.swf 109.swf 110.swf
111.swf 112.swf 113.swf 114.swf 115.swf 116.swf 117.swf 118.swf 119.swf 120.swf
121.swf 122.swf 123.swf 124.swf 125.swf 126.swf 127.swf 128.swf 129.swf 130.swf
131.swf 132.swf 133.swf 134.swf 135.swf 136.swf 137.swf 138.swf 139.swf 140.swf
141.swf 142.swf 143.swf 144.swf 145.swf 146.swf 147.swf 148.swf 149.swf 150.swf
151.swf 152.swf 153.swf 154.swf 155.swf 156.swf 157.swf 158.swf 159.swf 160.swf
161.swf 162.swf 163.swf 164.swf 165.swf 166.swf 167.swf 168.swf 169.swf 170.swf
171.swf 172.swf 173.swf 174.swf 175.swf 176.swf 177.swf 178.swf 179.swf 180.swf
181.swf 182.swf 183.swf 184.swf 185.swf 186.swf 187.swf 188.swf 189.swf 190.swf
191.swf 192.swf 193.swf 194.swf 195.swf 196.swf 197.swf 198.swf 199.swf 200.swf
201.swf 202.swf 203.swf 204.swf 205.swf 206.swf 207.swf 208.swf 209.swf


Kho Flash 3

http://imgfree.21cn.com/free/flash/61.swf + Trái tim bay lên
http://imgfree.21cn.com/free/flash/141.swf + Tim bay lên
http://imgfree.21cn.com/free/flash/149.swf + Tim bay lên
http://imgfree.21cn.com/free/flash/150.swf + Tim rơi xuống
http://imgfree.21cn.com/free/flash/153.swf + Lọ đựng tim
http://imgfree.21cn.com/free/flash/158.swf + Tim bay lên
http://imgfree.21cn.com/free/flash/161.swf + Cây trái tim
http://imgfree.21cn.com/free/flash/164.swf + Trái tim
http://imgfree.21cn.com/free/flash/165.swf + Trái tim
http://imgfree.21cn.com/free/flash/187.swf + Tim bay
http://imgfree.21cn.com/free/flash/194.swf + Tim bay
http://imgfree.21cn.com/free/flash/195.swf + Tim bay
http://imgfree.21cn.com/free/flash/196.swf + Băng trái tim
http://imgfree.21cn.com/free/flash/197.swf + Tim có cánh
http://imgfree.21cn.com/free/flash/198.swf + Khung trái tim
http://imgfree.21cn.com/free/flash/199.swf + Tim bay
http://imgfree.21cn.com/free/flash/200.swf + Trái tim
http://imgfree.21cn.com/free/flash/202.swf + Tim bay
http://imgfree.21cn.com/free/flash/206.swf + Bánh trái tim
http://imgfree.21cn.com/free/flash/208.swf + Bong bóng trái tim
http://imgfree.21cn.com/free/flash/209.swf + Bong bóng trái tim


http://imgfree.21cn.com/free/flash/18.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/20.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/109.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/110.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/111.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/112.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/114.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/137.swf + Tia sáng bay ngang
http://imgfree.21cn.com/free/flash/47.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/48.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/106.swf

http://imgfree.21cn.com/free/flash/75.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/78.swf + Đồng hồ
http://imgfree.21cn.com/free/flash/79.swf + Hình khối
http://imgfree.21cn.com/free/flash/80.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/81.swf + Đốm lửa
http://imgfree.21cn.com/free/flash/87.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/97.swf + Bướm bay theo
http://imgfree.21cn.com/free/flash/123.swf + Làm bể bóng nước
http://imgfree.21cn.com/free/flash/14.swf

http://imgfree.21cn.com/free/flash/62.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/88.swf
http://bfq1.7878758.com/flash/4.swf 
http://bfq1.7878758.com/flash/26.swf 
http://bfq1.7878758.com/flash/27.swf 
http://bfq1.7878758.com/flash/7.swf 
http://bfq1.7878758.com/flash/11.swf 
http://bfq1.7878758.com/flash/12.swf
http://bfq1.7878758.com/flash/161.swf 
http://bfq1.7878758.com/flash/162.swf 
http://bfq1.7878758.com/flash/163.swf 
http://bfq1.7878758.com/flash/164.swf 
http://bfq1.7878758.com/flash/165.swf 
http://bfq1.7878758.com/flash/166.swf 
http://bfq1.7878758.com/flash/167.swf
http://bfq1.7878758.com/flash/168.swf 
http://bfq1.7878758.com/flash/169.swfhttp://imgfree.21cn.com/free/flash/32.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/144.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/145.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/152.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/167.swf + Người wơm
http://imgfree.21cn.com/free/flash/170.swf + Nhóc đán nhạc
http://imgfree.21cn.com/free/flash/171.swf + Cô bé
http://imgfree.21cn.com/free/flash/172.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/175.swf + Cố bé hát
http://imgfree.21cn.com/free/flash/180.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/181.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/183.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/184.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/185.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/189.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/190.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/191.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/192.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/193.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/204.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/168.swf + Thuyền giữa biển
http://imgfree.21cn.com/free/flash/169.swf + Cối xay gió
http://imgfree.21cn.com/free/flash/177.swf + Cô bé thợ sơnhttp://imgfree.21cn.com/free/flash/33.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/38.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/41.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/42.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/49.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/52.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/63.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/101.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/113.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/131.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/154.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/173.swf + Lá đỏ rơi
http://imgfree.21cn.com/free/flash/178.swf + Cành lá
http://imgfree.21cn.com/free/flash/201.swf + Hoa rơi
http://imgfree.21cn.com/free/flash/203.swf

http://imgfree.21cn.com/free/flash/23.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/31.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/60.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/64.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/65.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/68.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/130.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/188.swf + Noel

http://imgfree.21cn.com/free/flash/2.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/10.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/12.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/19.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/24.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/26.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/28.swf

http://imgfree.21cn.com/free/flash/6.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/8.swf + 2 con ếch
http://imgfree.21cn.com/free/flash/22.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/27.swf + Giọt nước
http://imgfree.21cn.com/free/flash/29.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/73.swf + Bóng nước bay 
http://imgfree.21cn.com/free/flash/74.swf + Bóng nước bay 
http://imgfree.21cn.com/free/flash/83.swf + Bóng nước bay 
http://imgfree.21cn.com/free/flash/103.swf + Giọt nước
http://imgfree.21cn.com/free/flash/125.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/129.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/174.swf + Bóng nước bay
http://imgfree.21cn.com/free/flash/176.swfhttp://imgfree.21cn.com/free/flash/1.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/3.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/4.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/5.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/7.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/21.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/35.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/39.swf + Mưa sao băng
http://imgfree.21cn.com/free/flash/67.swf + Vũ trụ bao la 
http://imgfree.21cn.com/free/flash/133.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/142.swf + Vì sao
http://imgfree.21cn.com/free/flash/151.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/155.swf + Sao rơi
http://imgfree.21cn.com/free/flash/156.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/159.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/179.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/186.swfhttp://imgfree.21cn.com/free/flash/120.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/124.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/16.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/76.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/77.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/85.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/89.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/90.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/92.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/94.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/95.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/96.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/98.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/99.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/100.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/102.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/104.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/105.swf


http://imgfree.21cn.com/free/flash/11.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/13.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/34.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/36.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/37.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/40.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/43.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/44.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/46.swf + Mây bay
http://imgfree.21cn.com/free/flash/50.swf + Tấm bảng Sweet Kiss Day
http://imgfree.21cn.com/free/flash/53.swf + Kem rơi
http://imgfree.21cn.com/free/flash/54.swf + Chữ I Love You rơi
http://imgfree.21cn.com/free/flash/56.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/66.swf + Bàn tay
http://imgfree.21cn.com/free/flash/70.swf + Tia sáng
http://imgfree.21cn.com/free/flash/71.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/82.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/84.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/86.swf + Radar
http://imgfree.21cn.com/free/flash/91.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/93.swf + Sét
http://imgfree.21cn.com/free/flash/108.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/116.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/117.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/118.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/119.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/121.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/122.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/126.swf + Khối vuông quay vòng
http://imgfree.21cn.com/free/flash/127.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/128.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/132.swf + Chòm sao
http://imgfree.21cn.com/free/flash/134.swf + Bóng tưng
http://imgfree.21cn.com/free/flash/135.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/136.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/138.swf + 2 trái bóng
http://imgfree.21cn.com/free/flash/139.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/140.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/143.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/146.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/147.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/157.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/160.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/162.swf + Bong bóng treo lơ lửng
http://imgfree.21cn.com/free/flash/163.swf + Đồng hồ
http://imgfree.21cn.com/free/flash/182.swf + Bảng Congratulation
http://imgfree.21cn.com/free/flash/205.swf + 2 cái Kem
http://imgfree.21cn.com/free/flash/207.swf + Bánhhttp://imgfree.21cn.com/free/flash/120.swf + Ma trận
http://imgfree.21cn.com/free/flash/124.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/16.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/76.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/77.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/85.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/89.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/90.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/92.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/94.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/95.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/96.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/98.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/99.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/100.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/102.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/104.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/105.swf


http://imgfree.21cn.com/free/flash/131.swf Lá  xanh rơi rụng
 http://imgfree.21cn.com/free/flash/52.swflá vàng rơi
 http://imgfree.21cn.com/free/flash/51.swf
 http://imgfree.21cn.com/free/flash/45.swf bướm vàng
http://imgfree.21cn.com/free/flash/179.swf Trăng sao màu vàng
1.http://img687.imageshack.us/img687/1433/0001.swf

2.http://img28.imageshack.us/img28/7546/178.swf

3.http://img137.imageshack.us/img137/1135/20081101158646319.swf

4.http://img687.imageshack.us/img687/4963/20081101155056672.swf

5.http://img130.imageshack.us/img130/4655/20081101154936435.swf

6.http://img33.imageshack.us/img33/2162/20081101154381424.swf

7.http://img195.imageshack.us/img195/1643/20081101152489531.swf

8.http://img28.imageshack.us/img28/3092/2008359505617911.swf

9.http://img33.imageshack.us/img33/245/2008359504848123m.swf

10.http://img28.imageshack.us/img28/4396/2008359454216965.swf

11.http://img214.imageshack.us/img214/533/58768384.swf

12.http://img687.imageshack.us/img687/285/82838476.swf

13.http://img37.imageshack.us/img37/6256/17799581.swf

14.http://img33.imageshack.us/img33/8473/27958288.swf

15.http://img214.imageshack.us/img214/4328/49333712.swf

16.http://img687.imageshack.us/img687/8924/38256625.swf

17.http://img130.imageshack.us/img130/869/200811011594532970.swf

18.http://img28.imageshack.us/img28/8068/200811011593970769.swf

19.http://img130.imageshack.us/img130/3074/200811011584334618.swf

20.http://img33.imageshack.us/img33/6752/200811011575354564.swf

21.http://img33.imageshack.us/img33/2527/200811011561192509.swf

22.http://img28.imageshack.us/img28/5286/200811011555889323.swf

23.http://img195.imageshack.us/img195/9610/200811011542367977o.swf

24.http://img137.imageshack.us/img137/336/200811011471626204.swf

25.http://img214.imageshack.us/img214/2567/200811011455496725.swf

26.http://img28.imageshack.us/img28/8817/200811011453560273.swf

27.http://img687.imageshack.us/img687/1070/200811011451999582.swf
Code đây nhé ^^

width & height có thể thay đổi thông số tuỳ theo sở thích của bạn !!!
?link=Link ảnh Flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="300" quality="High" scale="NoBorder" wmode="transparent">

Hoặc code dưới này cũng post được

Link_của_Flash?http://s927.photobucket.com/support/Blog" wmode="transparent" AllowScriptAccess="never">
P/S Tình hình là tự nhiên tất cả các cái flash của Hồng Kông đều bị lỗi nên mình đành fải vào xoá bỏ đi bạn nào đã dùng thì bỏ link flash đó đi nhé loấy lại cái khác vậy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]
---------------------------------------
Nếu chèn nhạc và video xin vui lòng bỏ chế độ : auto play !
Nếu chèn ảnh: Nháy chuột phải vào ảnh định chèn chọn: sao chép URL ảnh, sau đó bôi đen hai chữ: (link hình), dán vào, nháy chuột trái vào : xuất bản là OK ! Các bạn hãy làm thử, chúc thành công ! Xin cảm ơn !